Honorar og tilskud

Invidividuel terapi
Varighed ca. ¾ time
Forsikringselskaber, kommuner, arb.pladser              1200 kr
Selvbetalere                                                            1050 kr

Forældrerådgivning
Ca. ¾ time                                                              1200 kr
Ca. 1½ time                                                            1600 kr

Familiesamtaler og parterapi
Ca. 1½ time                                                             1800 kr


For samtaler med sygesikringstilskud reguleres takster og egenandel d. 1/4 og 1/10 på årlig basis.

Betaling finder sted efter hver konsultation. Kontant eller med MobilePay.

Muligheder for tilskud

Sygesikringen

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre
- trafik- og ulykkesofre
- pårørende til alvorligt psykisk syge personer
- personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende ved dødsfald
- personer, der har forsøgt selvmord
- kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
- personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
- personer med let til moderat depression over 18 år
- personer (18 til 38 år) med let til moderat angst/OCD.

Husk henvisning fra din læge
Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan der ved angst og depression opnås op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Andre muligheder

Nogle firmaer har en sundhedsforsikring for deres medarbejdere. Denne forsikring kan i mange tilfælde dække udgifterne til psykologbehandlingen. Dog i nogle tilfælde kun hvis egen læge anbefaler psykologbehandlingen. Lægen kan give en sådan anbefaling uanset om der kan gives sygesikringshenvisning eller ej.

Desuden kan man selv tegne en lignende sundhedsforsikring, der typisk dækker det samme.

Til samtaler med offentligt sygesikringstilskud giver Sygeforsikringen Danmark yderligere 200 kr. i tilskud pr. samtale.

Visse fagforeninger, pensionskasser og fonde kan også yde tilskud.

I sjældne tilfælde er der mulighed for at søge hel eller delvis betaling via Socialforvaltningen.
Psykolog Elsebeth Mørup - Oddervej 118, 8660 Skanderborg - Tlf.: 61 79 73 00 - psykolog@elsebethmoerup.dk
Psykolog Elsebeth Mørup

Psykolog

Elsebeth Mørup


Tlf.: 61 79 73 00
psykolog@elsebethmoerup.dk